ทีมครูผู้สอนที่คุณภาพ

ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญและดูแลการสอนเฉพาะรายวิชา/ระดับชั้น และทีมผู้สอนคอร์สติวสอบเข้าเรียนต่อโดยเฉพาะ

เนื้อหาตามหลักสูตร

สอนเนื้อหาตามหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียน พร้อมทั้งแทคติก การทำแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจมากขึ้นและได้รับประโยชน์สูงสุด

ห้องเรียนสะอาด สื่อการสอนทันสมัย

สถานที่เรียนสะอาด ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

ภายใต้การควบคุมและดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสุรพจน์วิทยาทั้งสองสาขา ได้ทำการจดทะเบียนเป็นสถาบันกวดวิชา ภายใต้การควบคุมและดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ