Previous
Next

คอร์สเรียนเทอม 2 / ติวสอบเข้าเรียนต่อ

คอร์สติวเข้มเตรียมสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)

รุ่นที่ 2

เสริมความรู้เข้มข้นตามแนวข้อสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อชั้น ม.1
฿ 4,000 Monthly
  • เรียนวันเสาร์และอาทิตย์
  • เวลา 13.30-15.30 น.
  • 28 ตุลาคม 66 ถึง 17 ธันวาคม 66
  • โรงเรียนสุรพจน์วิทยา 2
รับสมัคร

รุ่นที่ 3

ติวเข้มโค้งสุดท้าย สร้างความพร้อมในการเข้าสอบแข่งขัน
฿ 4,500 Monthly
  • เรียนวันเสาร์และอาทิตย์
  • เวลา 13.30-15.30 น.
  • 23 ธันวาคม 66 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 67
  • โรงเรียนสุรพจน์วิทยา 2
รับสมัคร

คอร์สเรียนสำหรับน้องๆระดับ อนุบาล (อ.1-3)

ทีมครูผู้สอนที่คุณภาพ

ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญและดูแลการสอนเฉพาะรายวิชา/ระดับชั้น และทีมผู้สอนคอร์สติวสอบเข้าเรียนต่อโดยเฉพาะ

เนื้อหาตามหลักสูตร

สอนเนื้อหาตามหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียน พร้อมทั้งแทคติก การทำแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจมากขึ้นและได้รับประโยชน์สูงสุด

ห้องเรียนสะอาด สื่อการสอนทันสมัย

สถานที่เรียนสะอาด ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

ภายใต้การควบคุมและดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสุรพจน์วิทยาทั้งสองสาขา ได้ทำการจดทะเบียนเป็นสถาบันกวดวิชา ภายใต้การควบคุมและดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

 โรงเรียนสุรพจน์วิทยาเวลาพิเศษ (SPTUTOR) สถาบันกวดวิชาภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ด้วยหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทุกระดับชั้น คอร์สระหว่างภาคเรียน/ปิดภาคเรียน คอร์สสอบแข่งขันต่างๆ และคอร์สกลุ่มย่อย

เน้นพัฒนาการเรียนรู้  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ