โรงเรียนสุรพจน์วิทยา เวลาพิเศษ (SPTUTOR)

Previous
Next

คอร์สเรียนเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2567

คอร์สเรียนสำหรับน้องๆระดับ อนุบาล (อ.1-3)

ทีมครูผู้สอนที่คุณภาพ

ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญและดูแลการสอนเฉพาะรายวิชา/ระดับชั้น และทีมผู้สอนคอร์สติวสอบเข้าเรียนต่อโดยเฉพาะ

เนื้อหาตามหลักสูตร

สอนเนื้อหาตามหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียน พร้อมทั้งแทคติก การทำแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจมากขึ้นและได้รับประโยชน์สูงสุด

ห้องเรียนสะอาด สื่อการสอนทันสมัย

สถานที่เรียนสะอาด ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

ภายใต้การควบคุมและดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสุรพจน์วิทยาทั้งสองสาขา ได้ทำการจดทะเบียนเป็นสถาบันกวดวิชา ภายใต้การควบคุมและดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

 โรงเรียนสุรพจน์วิทยาเวลาพิเศษ (SPTUTOR) สถาบันกวดวิชาภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ด้วยหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทุกระดับชั้น คอร์สระหว่างภาคเรียน/ปิดภาคเรียน คอร์สสอบแข่งขันต่างๆ และคอร์สกลุ่มย่อย

เน้นพัฒนาการเรียนรู้  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ