Tag Archives: ฮั่วเฉียว

ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษานอกระบบที่มีการประกันคุณภาพระดับ “ดีมาก”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีการประกันคุณภาพภายในระดับ “ดีมาก”   ได้รับเกียรติจาก ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)


คอร์สติวสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนเข้าสอบ

ติวเข้มสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ รุ่นที่ 3 ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนเข้าสอบแข่งขัน เปิดเรียน  5 มกราคม-3 มีนาคม 2562 สอนโดยทีมครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นำทีมโดย อ.สุรพจน์ เมฆพัฒน์ เข้มในเนื้อหา เสริมด้วยข้อสอบแข่งขัน ที่จะทำให้น้องๆมีความกล้าและความพร้อมสูงสุดก่อนลงสนามสอบจริง