Tag Archives: อัสสัมชัญ

ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษานอกระบบที่มีการประกันคุณภาพระดับ “ดีมาก”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีการประกันคุณภาพภายในระดับ “ดีมาก”   ได้รับเกียรติจาก ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)


คอร์สประดิษฐ์หุ่นยนต์กับศูนย์ UBON TP Robotics

สำหรับน้องๆที่ชื่นชอบหรือสนใจในด้าน Robotics หรือหุ่นยนต์ ที่พาน้องๆเริ่มต้นทำความรู้จักกับหุ่นยนต์ รวมไปถึงการพัฒนา ประดิษฐ์ ประกอบ เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์หรือจะเอาดีทางด้านการเป็น Developer ก็ยังได้ ด้วยทีมผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ การันตรีทุกสนามแข่งขันและรางวัล เรียนที่สุรพจน์ 2 รอบเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.00-16.00 น.