Tag Archives: มหาวิทยาลัย

ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษานอกระบบที่มีการประกันคุณภาพระดับ “ดีมาก”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีการประกันคุณภาพภายในระดับ “ดีมาก”   ได้รับเกียรติจาก ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)


คอร์สที่น้องๆ ป.6 ห้ามพลาด!!! กับคอร์สติวสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

ติวเข้มสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ เรียนต่อเนื่อง 3 รุ่น ตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2561 จนถึง กุมภาพันธ์ 2562 สอนโดยทีมครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นำทีมโดย อ.สุรพจน์ เมฆพัฒน์ เข้มในเนื้อหา เสริมด้วยข้อสอบแข่งขัน ที่จะทำให้น้องๆมีความกล้าและความพร้อมสูงสุดก่อนลงสนามสอบจริง


การเตรียมความพร้อม+การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าจะส่งผลต่อพัฒนาการอย่างรอบด้าน  ทั้งด้านพัฒนาการการเรียนรู้ที่จะทำงานด้วยตนเอง  สังคม  อารมณ์  จิตใจ สติปัญญา และร่างกาย นอกจากนี้เด็กยังซึมซับเกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่ดี  และบูรณาการทั้งองค์ความรู้  เจตคติ  แล้วนำไปใช้ในการดำรงชีวิต สามารถดูแลตนเอง


ฺBack To School : คอร์สเปิดเทอม 1 ติวเข้ม เพิ่มเกรด เพิ่มค่า GPA ทุกระดับชั้น

เปิดเทอมนี้กับคอร์สเตรียมความพร้อมเทอม 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับน้องๆในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งรอบวันจันทร์-ศุกร์ และรอบวันเสาร์-อาทิตย์ รายละเอียดของแต่ละคอร์สสามารถเลือกดูได้ในหน้าเว็ป หรือสอบถาม/สมัครเรียนได้ที่โรงเรียนสุรพจน์ทั้งสองสาขา หรืออีกหนึ่งช่องทางที่ไอดีไลน์ : @sptutor ค่ะ