Tag Archives: ประถมศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษานอกระบบที่มีการประกันคุณภาพระดับ “ดีมาก”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีการประกันคุณภาพภายในระดับ “ดีมาก”   ได้รับเกียรติจาก ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)


คอร์สติวสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนเข้าสอบ

ติวเข้มสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ รุ่นที่ 3 ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนเข้าสอบแข่งขัน เปิดเรียน  5 มกราคม-3 มีนาคม 2562 สอนโดยทีมครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นำทีมโดย อ.สุรพจน์ เมฆพัฒน์ เข้มในเนื้อหา เสริมด้วยข้อสอบแข่งขัน ที่จะทำให้น้องๆมีความกล้าและความพร้อมสูงสุดก่อนลงสนามสอบจริง


การเตรียมความพร้อม+การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าจะส่งผลต่อพัฒนาการอย่างรอบด้าน  ทั้งด้านพัฒนาการการเรียนรู้ที่จะทำงานด้วยตนเอง  สังคม  อารมณ์  จิตใจ สติปัญญา และร่างกาย นอกจากนี้เด็กยังซึมซับเกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่ดี  และบูรณาการทั้งองค์ความรู้  เจตคติ  แล้วนำไปใช้ในการดำรงชีวิต สามารถดูแลตนเอง


คอร์สติวกวดสอบเข้าเรียนต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (EEP/Gifted/FLAP)

อีกหนึ่งคอร์สที่พี่ๆระดับชั้น ม.3 ห้ามพลาดเลยทีเดียว กับการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (EEP/Gifted/FLAP) ด้วยการเรียนวิชาหลัก คณิต-วิทย์-อังกฤษ ซึ่งเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.30-15.00 น. ที่โรงเรียนสุรพจน์ 1 เปิดเรียน 12 มกราคม-3 มีนาคม 2562 ลงทะเบียนได้แล้วนะคะ