ลงทะเบียนออนไลน์

  • ลงทะเบียนออนไลน์คอร์สซัมเมอร์ ระดับ ป.4-5-6 / ม.1-2-3-4-5-6 /คอร์สเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย @โรงเรียนสุรพจน์ 1 –> http://bit.ly/2ivDOzC
  • ลงทะเบียนออนไลน์คอร์สติวเตรียมสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ทั่วไป @โรงเรียนสุรพจน์ 1 –> http://bit.ly/2ivDOzC
  • ลงทะเบียนออนไลน์คอร์สติวเข้มเทอม 1/2561 @โรงเรียนสุรพจน์ 2 –>http://bit.ly/2dR4YNN
  • ลงทะเบียนออนไลน์คอร์สกลุ่มย่อยภาษาอังกฤษ/สนทนาภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติ @โรงเรียนสุรพจน์ 2 –>http://bit.ly/2dR4YNN
  • ลงทะเบียนออนไลน์คอร์สติวเข้มสอบเข้า ม.1 AP EP และ YSP  –> http://bit.ly/2rYeBSi
  • ลงทะเบียนคอร์ส Pre-summer / ซัมเมอร์ 2561 ระดับอนุบาล ป.1-2-3-4-5-6 @สุรพจน์ 2 –> http://bit.ly/2jirPCN