ลงทะเบียนออนไลน์คอร์สเทอม 1

  • ลงทะเบียนออนไลน์คอร์สโรงเรียนสุรพจน์ 1 –> http://bit.ly/2pIqgzU
  • ลงทะเบียนออนไลน์คอร์สโรงเรียนสุรพจน์ 2 –> http://bit.ly/2dR4YNN
  • ลงทะเบียนออนไลน์คอร์สติวเข้มสอบเข้า ม.1 AP EP และ YSP  –> http://bit.ly/2rYeBSi