Facilities

 • ติดแอร์ทุกห้อง

  ติดแอร์ทุกห้อง

 • กล้องวงจรปิด

  กล้องวงจรปิด

 • ฟรีอินเตอร์เน็ต

  ฟรีอินเตอร์เน็ต

 • ห้องเรียนสะอาด

  ห้องเรียนสะอาด

 • ทีมงานคุณภาพ

  ทีมงานคุณภาพ


Our Program

สาขา 2 : คอร์สติวเข้มสอบเข้า ม. 1 AP EP และ YSP

สาขา 2 : คอร์สติวเข้มสอบเข้า ม. 1 AP EP และ YSP

เปิดรับสมัครแล้วนะคะคอร์สติวเข้มเตรียมสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 AP EP และ YSP เปิดเรียนต่อเนื่อง 3 รุ่น ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บอกได้เลยว่าคอร์สนี้ น้องๆ ป.6 ห้ามพลาดเลยทีเดียว

Read more
สาขา 2 : คอร์ส Learning English is Fun! : สนทนาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ สำหรับน้องๆระดับประถมศึกษา

สาขา 2 : คอร์ส Learning English is Fun! : สนทนาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ สำหรับน้องๆระดับประถมศึกษา

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ สำหรับน้องๆระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะ คอร์สที่จะสร้างความกล้า เพิ่มความมั่นใจ ที่จะพูด อ่าน ฟัง และการโต้ตอบ เรียนที่สุรพจน์ 2

Read more
สาขา 1 : คอร์สติวเข้มเพิ่มค่า GPA เทอม 1 ป.4-5-6 , ม.1-2-3-4-5-6/กลุ่มย่อย/ฟิสิกส์ อ.สุรพจน์

สาขา 1 : คอร์สติวเข้มเพิ่มค่า GPA เทอม 1 ป.4-5-6 , ม.1-2-3-4-5-6/กลุ่มย่อย/ฟิสิกส์ อ.สุรพจน์

เรียนที่สุรพจน์ 1 สอนโดยครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชและโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี นำทีมโดย อ.สุรพจน์ เมฆพัฒน์

Read more

Admin Talk

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคมนี้เปิดเรียนวันแรกสำหรับคอร์สเทอม 1 รอบเสาร์-อาทิตย์ที่โรงเรียนสุรพจน์ 2 นะคะ คอร์สนี้สำหรับน้องๆในระดับประถมศึกษาตั้งแต่อนุบาล และ ป.1-2-3-4-5-6 และยังมีคอร์สพิเศษ ” สนทนาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (Learning English is Fun!) ”  เรียนสนุกๆกับกิจกรรมเสริมค่ะ สามารถสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนสุรพจน์ 2 นะคะ แล้วเจอกันค่ะ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-8766048   ไอดีไลน์ : @sptutor

การเตรียมความพร้อม+การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าจะส่งผลต่อพัฒนาการอย่างรอบด้าน  ทั้งด้านพัฒนาการการเรียนรู้ที่จะทำงานด้วยตนเอง  สังคม  อารมณ์  จิตใจ สติปัญญา และร่างกาย นอกจากนี้เด็กยังซึมซับเกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่ดี  และบูรณาการทั้งองค์ความรู้  เจตคติ  แล้วนำไปใช้ในการดำรงชีวิต สามารถดูแลตนเอง

Thank you&Congratulation

ก่อนที่จะเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ ขอพระขอบคุณท่านผู้ปกครองและน้องๆทุกท่านๆ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สติวเข้มระหว่างภาคเรียน คอร์สเรียนล่วงหน้า  คอร์สกวดเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ทั้งรอบห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ  และคอร์สซัมเมอร์  ในส่วนของรายละเอียดคอร์สเทอม 1 นี้ รายละเอียดคอร์ส , ตารางเรียน สามารถตรวจเช็คได้จากทางเว็บไซต์และสมัครได้ที่โรงเรียนสุรพจน์ทั้ง 2 สาขาค่ะ และขอ

ประเทศไทย 4.0 คืออะไร?

ดร.สุวิทย์เริ่มต้นอธิบายว่า ดังที่ทราบกันดีว่า ยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” นอกเหนือจากการต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่หมักหมมไว้มานาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการทำประมงแบบผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การ


ทดสอบการอุ้มน้ำของดิน

เมื่อการแข่งขันต้องตัดสินด้วยการทดลอง ผลออกมาจะเป็นยังไงมาลุ้นกับน้องๆทั้งสามทีม ระหว่างทีมดินเหนียว ทีมดินร่วน และทีมดินทรายได้เลยค่ะ....