Facilities

 • ติดแอร์ทุกห้อง

  ติดแอร์ทุกห้อง

 • กล้องวงจรปิด

  กล้องวงจรปิด

 • ฟรีอินเตอร์เน็ต

  ฟรีอินเตอร์เน็ต

 • ห้องเรียนสะอาด

  ห้องเรียนสะอาด

 • ทีมงานคุณภาพ

  ทีมงานคุณภาพ


Our Program

สาขา 2 : คอร์ส Pre-Summer กลุ่มย่อยพิเศษภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์

สาขา 2 : คอร์ส Pre-Summer กลุ่มย่อยพิเศษภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์

คอร์สพิเศษก่อนเปิดซัมเมอร์ สำหรับน้องๆประถมศึกษากับกลุ่มย่อยภาษาอังกฤษที่เน้นปรับพื้นฐานและแกรมม่าและวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายเนื้อหาที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจและสนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรียน 12-30 มี.ค.นี้

Read more
สาขา 2 : คอร์สซัมเมอร์ เรียนล่วงหน้าเทอม 1 ระดับอนุบาล ป.1-2-3-4-5-6

สาขา 2 : คอร์สซัมเมอร์ เรียนล่วงหน้าเทอม 1 ระดับอนุบาล ป.1-2-3-4-5-6

ปิดเทอมใหญ่นี้กับคอร์สเรียนล่วงหน้าเทอม 1 ระดับอนุบาล ป.1-2-3-4-5-6 เรียนทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 2-27 เมษายน 2561 ส่วนน้องอนุบาลๆมีเสริม Art For Kids เรียนศิลปะและกิจกรรมเพิ่มพูนสมาธิของน้องๆค่ะ

Read more
สาขา 1 : คอร์สซัมเมอร์ เรียนล่วงหน้าเทอม 1 ระดับ ป.4-5-6,ม.1-2-3-4-5-6 / คอร์สเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขา 1 : คอร์สซัมเมอร์ เรียนล่วงหน้าเทอม 1 ระดับ ป.4-5-6,ม.1-2-3-4-5-6 / คอร์สเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เตรียมความพร้อมกับคอร์สซัมเมอร์ เรียนล่วงหน้าเทอม 1 ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาพร้อมทั้งคอร์สเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรียนที่โรงเรียนสุรพจน์ 1 ตรงข้ามโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Read more
สาขา 2 : คอร์สเปิดเทอม 1/2561 ระดับอนุบาล / ป.1-2-3-4-5-6 @โรงเรียนสุรพจน์วิทยา 2

สาขา 2 : คอร์สเปิดเทอม 1/2561 ระดับอนุบาล / ป.1-2-3-4-5-6 @โรงเรียนสุรพจน์วิทยา 2

คอร์สเปิดเทอม 1 นี้ระดับอนุบาลและ ป.1-2-3-4-5-6 รอบวันจันทร์-ศุกร์ และ รอบเสาร์-อาทิตย์ / มาเตรียมความพร้อมละเสริมการเรียนรู้ให้กับน้องๆอนุบาล และติวเข้ม เน้นความเข้าใจในบทเรียนกับพี่ๆระดับประถม สามารถสมัครได้ที่สุรพจน์ 2 ค่ะ

Read more
สาขา 1 : คอร์สติวเข้มเตรียมสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชและนารีนุกูล

สาขา 1 : คอร์สติวเข้มเตรียมสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชและนารีนุกูล

คอร์สเข้มข้นสำหรับพี่ๆระดับ ป.6 และ ม.3 ที่จะมาเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 และ ม.4 ทั่วไป สอนโดยคุณครูระดับมาสเตอร์จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Read more
สาขา 1 : คอร์สติวเข้มเตรียมสอบเข้า ม.4 EEP Gifted FLAP

สาขา 1 : คอร์สติวเข้มเตรียมสอบเข้า ม.4 EEP Gifted FLAP

คอร์สติวเข้มเตรียมสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.4 EEP , Gifted , FLAP สอนโดยคุณครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และคณะ อำนวยการสอนโดย ครูสุรพจน์ เมฆพัฒน์ ติวเข้ม 3 วิชาหลัก คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.30-16.30 น. ตั้งแต่ 6 มกราคม - 4 มีนาคม 2561 ค่ะ

Read more

คอร์ส Pre-Summer กลุ่มย่อยภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ก่อนเปิดซัมเมอร์ทางสาขา 2 ได้เปิดคอร์สพิเศษ Pre-Summer กลุ่มย่อยพิเศษภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ สำหรับน้องๆประถมศึกษาเท่านั้น คอร์สที่จะเน้นเนื้อหา เน้นความเข้าใจและฝึกทำข้อสอบ เสริมด้วยกิจกรรม เรียนทุกวัน จันทร์-ศุกร์ตั้งแต่ 12-30 มีนาคมนี้ สมัครเรียนได้ที่สุรพจน์ 2 ค่ะ

การเตรียมความพร้อม+การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าจะส่งผลต่อพัฒนาการอย่างรอบด้าน  ทั้งด้านพัฒนาการการเรียนรู้ที่จะทำงานด้วยตนเอง  สังคม  อารมณ์  จิตใจ สติปัญญา และร่างกาย นอกจากนี้เด็กยังซึมซับเกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่ดี  และบูรณาการทั้งองค์ความรู้  เจตคติ  แล้วนำไปใช้ในการดำรงชีวิต สามารถดูแลตนเอง

กิจกรรมวันเด็ก 2561 @โรงเรียนสุรพจน์ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

🎉🎉 โรงเรียนสุรพจน์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กโดยแจกทาโกะยากิ/ไก่ป๊อบให้กับน้องๆ และได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่มอควาเรียส เครื่องดื่มน้องใหม่จากบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ให้น้องๆได้ลองลิ้มรสกัน ขอขอบพระคุณมากๆนะคะ….🍩🍩🍩 #วันเด็ก2561 #รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี #สุรพจน์ 2 #กิจกรรมวันเด็ก  

ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษานอกระบบที่มีการประกันคุณภาพระดับ “ดีมาก”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา ผู้บริหารโรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีการประกันคุณภาพภายในระดับ “ดีมาก”   ได้รับเกียรติจาก ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)


โรงเรียนสุรพจน์วิทยาเข้ารับรางวัลสถานศึกษานอกระบบที่มีการประกันคุณภาพระดับ

🎉🎉 โรงเรียนสุรพจน์วิทยา (SPTUTOR) ได้รับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ " ดีมาก " เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจ กำลังใจ การันตีคุณภาพ ความมุ่งมั่นที่เราได้ดำเนินการมาและเราพร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาเอกชนให้คงความมีคุณภาพและพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษาต่อไป.......