Previous
Next

Back to School !!! เปิดเทอมนี้กับคอร์สเรียนเนื้อหาเทอม 1 ปีการศึกษา 2566 ติวเข้มเพิ่มเกรด เพิ่มความเข้าใจ คอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับน้องๆระดับอนุบาล ป.1-2-3-4-5-6 เรียนที่โรงเรียนสุรพจน์วิทยา 2 (ตรงข้ามประตู EP อนุบาลอุบลฯ) ส่วนพี่ๆระดับ ม.1-2-3-4 เรียนที่โรงเรียนสุรพจน์วิทยา 1 (ตรงข้ามโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช) รวมไปถึงคอร์สกลุ่มย่อยต่างๆ สามารถลงทะเบียนได้ทางออนไลน์หรือสอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่โรงเรียนสุรพจน์ทั้ง 2 สาขาค่ะ

โรงเรียนสุรพจน์วิทยา (SPTUTOR)
Our Course

 โรงเรียนสุรพจน์วิทยาเวลาพิเศษ (SPTUTOR) สถาบันกวดวิชาภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ด้วยหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทุกระดับชั้น คอร์สระหว่างภาคเรียน/ปิดภาคเรียน คอร์สสอบแข่งขันต่างๆ และคอร์สกลุ่มย่อย

เน้นพัฒนาการเรียนรู้  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ